Energiinventering


Med besparing i fokus

Många talar om att spara energi, men få gör något konkret.
Vi hjälper er att göra besparingar och lämnar förslag på förbättringar i era fastigheter

Vad gör vi vid en energiinventering

Funktionsbesiktning
Genomgång av hela anläggningen.
Tekniska funktioner besiktigas och
kontrolleras.

Konstruktionsbesiktning
Genomför nödvändiga mätningar.
Klimat, drift och komponentlösningar.

Energisparlösningar
Ger förslag på förbättringar och förändringar gällande både komponenter och system.

Redovisning
Pedagogisk och övergripande rapport som belyser förbättrings- och energi-besparande åtgärder för hela er anläggning.