Funktioner i SMS

Vårt webbaserade ärendehanteringssystem
ger er full kontroll och översikt.

Komplett rikstäckande underhållssystem

Vi har underleverantörer knutna till oss över hela landet, inom alla områden av fastighetsservice.

Enkelt och lättöverskådligt

I systemet bestämmer ni vem felanmälningarna ska gå till. Systemet ser sedan till att de alltid kommer rätt. Systemet uppdateras i realtid och ni kan hela tiden följa ärendets utveckling. Gränssnittet är enkelt, man har bra översikt över alla ärenden och kan lätt kontrollera att åtgärder blir utförda. Om en uppgift inte blir utförd får ni information om detta. Historiska dokument sparas i systemet.

Ekonomiskt och kostnadseffektivt

Alla ärenden skickas till rätt underleverantör. Månadens felanmälningar och arbetsinsatser samlas på en faktura.

Tillgång till jour

Jour finns tillgänglig 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan.

Anpassningsbart för olika branscher

Systemet kan anpassas till olika branscher. Under användningsområden kan ni få inspiration till hur ni skulle kunna använda systemet.

Statistik

Statistik finns att få inom många olika områden.

On-line året runt

Systemet är webbaserat och finns därmed alltid tillgängligt när du är uppkopplad.