Om ossbemt fastighetsservice är ett teknik, service och konsultbolag med huvudkontor i Malmö. bemt fastighetsservice är 50 talet anställda och finns med kontor i Göteborg, Kristianstad och Stockholm. bemt Fastighetsservice är uppdelat i olika avdelningar bestående av ventilation, kyla, tryckluft och Service management system. Inom alla avdelningar jobbar vi med service, underhåll, installation, försäljning samt konsult tjänster.


Våra kunder finns inom industri, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, butiker, handelsbolag och bensinbolag med etableringar i hela landet. bemt fastighetsservice ingår i bemt gruppen som idag består av flera bolag; bemt fastigheter, VVS installatören i Malmö AB och Veco international. bemt gruppen omsätter över 120 miljoner med 60 talet anställda. Vi är etablerade i Sverige och Norge.


Vår affärside är att vi skall vara en komplett leverantör av service, projektering och installation av kyla, ventilation och tryckluft. Vi erbjuder även teknik konsultation inom dessa områden.


Förbättrad driftekonomi och miljöhänseende samt utvecklingen av produkter och tjänster är stora delar av bemt fastighetsservice målsättning.


 


För att se vår integritetspolicy vänligen klicka på ladda ner