Om ossbemt är ett teknik-, service- och konsultbolag med huvudkontor i Malmö. bemt är 100-talet anställda och finns med kontor i Kristianstad och Stockholm. bemt  är uppdelat i olika avdelningar bestående av ventilation, kyla, tryckluft, VVS, elteknik och Service managementsystem. Inom alla avdelningar jobbar vi med service, underhåll, installation, försäljning samt konsulttjänster.


Våra kunder finns inom industri, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, butiker, handelsbolag och bensinbolag. Många med etableringar i hela landet. bemt ingår i bemtgruppen som idag består av flera bolag; bemt AB, bemt fastigheter AB, VVS-Installatören i Malmö AB och Veco international. bemtgruppen omsätter över 220 miljoner med 140 talet anställda. Vi är etablerade i Sverige och Norge.


Vår affärside är att vi skall vara en komplett leverantör av service, projektering och installation av kyla, ventilation och tryckluft. Vi erbjuder även tekniksk konsultation inom dessa områden.


Förbättrad driftekonomi och miljöhänseende samt utvecklingen av produkter och tjänster är stora delar av bemt:s målsättning.