OVK


Obligatorisk Ventilationskontroll

bemt har högsta behörighet och får besiktiga samtliga ventilationssystem. Förutom besiktningen hjälper vi er även med kontakten mot myndigheterna, vilket enligt lagkrav måste utföras.

Vid en OVK utför vi bla kontroll av: -

- Luftflöden
- Renhet i ventilationssystemet
- Styr- och reglerfunktioner
- Temperatur
- Drag
- Ljud
- Brandspjäll

Allt för att skapa ett bra inneklimat med nöjda medarbetere eller hyresgäster.