Våra utförda objekt

Statoil


Ny statoilstation där vi tar hand om allt från ventilation till kyla,
kyldiskar mm.


Lösning för kyl och ventilation på de nya stationer • Bra luftkvalité för personal och kunder.

 • Använda den senaste tekniken och rönen för att lösa kyl- och värmebehovet kostnadseffektivt.

 • Låga driftkostnader för kyla och värme i lokalen

 • Ett säkert system med låga servicekostnader och lång livslängd

 • Systemet skall vara driftsäkert och komponenterna komma från stora leverantörer med representation i hela landet tillgång till reservdelar och support.

 • Ta kontroll över värme- och kylbehov inbyggda styrningar för övervakning mm.

 • Få ner ljudnivån i butiken för personal och kunder.

 • Sänka CO2 utsläppen med minst 20 % mot nyare stationer. Jämförelse med normalstation i dag ca 50 -60% 

 • Ta bort samtliga kylkompressorer i butik som alstrar värme och ljud.

 • Kyla så mycket som möjligt med gratis uteluft

 • Ventilera endast vid behov utan att släppa på kvalitén samt ta vara på redan producerad kyla och värme.

 • Luftväxla med effektiv återvinning återvinner värme upp till 90%

 • Ta vara på värmen från kylmaskinen och återvinna allt. Inga övriga uppvärmningssystem i byggnaden tillförs.

 • Kostnaden för detta system betalar sig på 3–5 år.


Burlövs Center


Vi installerar en kylanläggning på 500kW som ska gå in vid värmetoppar, installationen förser hela köpcentret med kyla
Vi har även fått Burlövs center på OVK som ska genomföras under maj månad.

Brf lekatten


bemt fastighetsservice ab byter styr och reglerutrustning på Brf Lekatten samtidigt med detta genomför vi även en in justering av hela värmesystemet.

Gyllebogården

<pre><br /></pre>

Uppdrag byte av styrutrustning, ventilation, värme

TePe


Nytt ventilation, kanaler till ny lagerlokal

Sysav

bemt fastighetsservice ab har fått en förtroendet att byta styr och reglerutrustning till panna tre på Sysav.

FMT

FMT i Trelleborg har lagt en order på 22 kyl/värmeanläggningar som ska gå till Flygplatsen i Hurghada i Egyten.