Riskbedömning


Riskbedömning av värme, kyl- och tryckluftssystem

Krav på riskbedömning av värme, kyl- och tryckluftssystem med ett tryck över 0,5 bar. Lagkrav från arbetsmiljöverket, föreskrift AFS 2002:1.

En riskbedömning innefattar:

- Identifierning av riskkällor
- Sannolikhetsbedömning
- Konsekvensuppskattning

Syfte

- Identifiera potentiella faror
- Reducera risk för personskador