SMS

Service Management System

Med SMS har ni ha full kontroll över ärendehanteringen i er verksamhet. Alla händelser och kostnader registreras och finns tillgängliga när du än behöver dem.

Vårt webbaserade ärendehanteringssystem
ger er full kontroll och översikt.

- Komplett rikstäckande underhållssystem
- Från felanmälan till fakturering
- Enkelt och lättöverskådligt
- Tillgång till jour
- Ekonomiskt och kostnadseffektivt
- Anpassningsbart för olika branscher
- Total administrationskontroll
- Uppföljning
- Statistik möjligheter
- On-line året runt