SMS


Service Management System

Med SMS har ni ha full kontroll över ärendehanteringen i er verksamhet. Alla händelser och kostnader registreras och finns tillgängliga när du än behöver dem.

Vårt webbaserade ärendehanteringssystem
ger er full kontroll och översikt.

    * Komplett rikstäckande underhållssystem
    * Från felanmälan till fakturering
    * Enkelt och lättöverskådligt
    * Tillgång till jour
    * Ekonomiskt och kostnadseffektivt
    * Anpassningsbart för olika branscher
    * Total administrationskontroll
    * Uppföljning
    * Statistik möjligheter
    * On-line året runt

Logga in


Tryck på symbolen till höger