Ventilation för alla behov


Projektering - produkter - installation - serviceavtal

En väl fungerande ventilation är en förutsättning för en god inomhusmiljö. bemt kan och förstår behoven, samtidigt vet vi att driftekonomi och luftkvalitet är två viktiga faktorer.  En väl underhållen anläggning spar pengar samtidigt förlängs livslängden.  

Vårt koncept bygger på att Du endast ska behöva använda dig av en kontakt, oavsett vad det gäller

Vi hjälper er med

- Service och underhåll
- Serviceavtal
- OVK
- Luftinjustering
- Projektering
- Entreprenad
- CAD ritning