Att tänka globalt är att agera lokalt, därmed har bemt AB gått med i LFM30

LFM30 är ett initiativ ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030”. Detta kom till följd av A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda som Malmö stad, som första kommun i Sverige har undertecknat.

I praktiken innebär detta att Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030. Byggandet i Malmö ska präglas av långsiktighet, smarta energilösningar och miljöanpassade materialval. Som entreprenör med säte i Malmö ser bemt AB det som en självklarhet att arbeta för att Malmö skall bli klimatneutralt inom byggsektorn, varför man valde att bli en del av detta initiativ.

Läs gärna mer om detta på: https://lfm30.se/