Klimatneutralisera byggnadsbeståndet med
bemt Solhybrid™

En beprövad teknik för nollenergihus.

Solenergi med bemt – solhybridsystem

Skapar de bästa förutsättningarna för noll- och plusenergihus på affärsmässiga grunder.

Lägsta möjliga driftkostnader

I projekt med högsta krav på energieffektivitet använder vi bemt – solhybridsystem. Det är en kombination av solenergi och värmepumpar som tack vare ett intelligent styrsystem automatiskt använder solenergin på effektivast sätt. För er som kund innebär det lägsta möjliga driftkostnader och förutsättningar att, i kombination med bergvärmepump, uppnå noll- och plusenergibyggnader.

PV (Photovoltaic)
El – 20 % verkningsgrad

+

T (Thermal)
Värme – 60 % verkningsgrad

=

PV-T (hybridpanel)
El + värme – 80 % verkningsgrad

Olika solenergitekniker

I fastigheter som förbrukar mycket värme och varmvatten är det alltid lönsamt att först investera i termiska solfångare (T) eller hybridpaneler (PV-T). Dessa är nämligen tre till fyra gånger mer effektiva än solceller när det gäller värme- och varmvattenproduktion. Därefter kan man bygga till solceller (PV) för att nå önskade energiprestanda. Genom denna prioritering reduceras både energianvändningen och investeringskostnaden, samtidigt som takytorna används mer effektivt.

Fastighetsägare som tänker investera i solceller bör därför alltid överväga att uppgradera cirka en tredjedel av panelerna till hybridpaneler. Då får man ut fyra gånger mer solenergi per panel. Utöver att energikostnaderna på så sätt minskas rejält ger det fastigheten möjlighet att, i kombination med värmepump, bli en nollenergibyggnad i framtiden. Om fastigheten i stället ”bara” förses med solceller är takytan och handlingsfriheten låst för en lång tid framöver. Vi erbjuder solceller i samma utseende och fabrikat som hybridpaneler, vilket ger installationen ett enhetligt designuttryck och genomgående hög kvalitet och goda prestanda. I projekt utan nämnvärda värme- eller varmvattenbehov utför vi också renodlade solcellsprojekt.

bemts ingenjörer

Våra ingenjörer hjälper er att finna den optimala solenergilösningen utifrån de tre olika teknologier vi arbetar med. I projekt med stora värme- eller varmvattenbehov kombinerar vi ofta solceller med solfångare eller hybridpaneler (se bild nedan) som är tre till fyra gånger effektivare än solceller när solenergin omvandlas till värme och varmvatten.

Genom att uppgradera från solceller till hybridpaneler skapas de bästa förutsättningarna för framtida noll- och plusenergibyggnader.

Se hur Skanska använt solhybridsystem i sitt första netto-nollenergiprojekt, kv Vitsippan i Salem, söder om Stockholm:

Spela videoklipp