Klimatneutralisera byggnadsbeståndet med
bemt Solhybrid™.

En beprövad teknik för nollenergihus

Solenergi med bemt – solhybridsystem

Skapar de bästa förutsättningarna för noll- och plusenergihus på affärsmässiga grunder.

Lägsta möjliga driftskostnader

För projekt med högsta krav på energieffektivitet använder vi bemt – solhybridsystem som är en kombination mellan solenergi och värmepumpar tillsammans med ett intelligent styrsystem som automatiskt använder solenergin på effektivaste vis. Då får ni som kund lägsta möjliga driftskostnader och förutsättningar för att uppnå noll- och plusenergibyggnader vid kombination med bergvärmepump.

PV (Photovoltaic)
El, 20% verkningsgrad

+

T (Thermal)
Värme, 60% verkningsgrad

=

PV-T (hybridpanel)
El + värme, 80% verkningsgrad

Olika solenergitekniker

I fastigheter med en betydande andel värme och varmvatten är det alltid lönsamt att först investera i termiska solfångare (T) eller hybridpaneler (PV-T) då dessa är 3-4 gånger mer effektiva än solceller avseende värme- och varmvattenproduktion. Därefter kan man addera solceller (PV) för att nå önskad energiprestanda för sin fastighet. Genom denna prioritering reduceras både energianvändning och investeringskostnad, samtidigt som takytorna nyttjas effektivare.  

Fastighetsägare som tänker investera i solceller bör därför alltid överväga att uppgradera cirka en tredjedel av panelerna till hybridpaneler. Då får man ut 4 gånger mer solenergi per panel och utöver att minska sina energikostnader rejält ger de fastigheten möjlighet att bli en nollenergibyggnad i framtiden, i kombination med värmepump. Om fastigheten istället ”bara” förses med solceller är takytan och handlingsfriheten låst för en lång tid framöver. Vi erbjuder solceller i samma utseende och fabrikat som hybridpaneler vilket ger installationen ett enhetligt designuttryck och genomgående hög kvalitet och prestanda.   För projekt utan nämnvärda värme- eller varmvattenbehov utför vi också renodlade solcellsprojekt. 

bemts ingenjörer

Bemts ingenjörer hjälper er att finna den optimala solenergilösningen utifrån de tre olika teknologier vi arbetar med. För projekt med stora värme- eller varmvattenbehov kombinerar vi ofta solcellerna med solfångare alternativt hybridpaneler (se bild nedan) som är 3-4 gånger effektivare än solceller när solenergin omvandlas till värme och varmvatten.   Genom att uppgradera från solceller till hybridpaneler skapas de bästa förutsättningarna för framtida noll- och plusenergibyggnader! 

Genom att uppgradera från solceller till hybridpaneler skapas de bästa förutsättningarna för framtida noll- och plusenergibyggnader!

Se hur Skanska använt solhybridsystem i sitt första netto-nollenergiprojekt, kv Vitsippan i Salem, söder om Stockholm

Spela videoklipp