Solenergi

HYSS – Hybrid Solar System

Skapar de bästa förutsättningarna för noll- och plusenergihus på affärsmässiga grunder

Så här fungerar HYSS - Hybrid Solar System

För projekt med högsta krav på energieffektivitet använder vi HYSS™- systemet som är en kombination mellan solenergi och värmepumpar tillsammans med ett intelligent styrsystem som automatiskt använder solenergin på effektivaste vis. Då får ni som kund lägsta möjliga driftskostnader och förutsättningar för att uppnå noll- och plusenergibyggnader vid kombination med bergvärmepump.

PV (Photovoltaic)
El, 20% verkningsgrad

+

T (Thermal)
Värme, 60% verkningsgrad

=

PV-T (hybridpanel)
El + värme, 80% verkningsgrad

Olika solenergitekniker

I fastigheter med en betydande andel värme och varmvatten är det alltid lönsamt att först investera i termiska solfångare (T) eller hybridpaneler (PV-T) då dessa är 3-4 gånger mer effektiva än solceller avseende värme- och varmvattenproduktion. Därefter kan man addera solceller (PV) för att nå önskad energiprestanda för sin fastighet. Genom denna prioritering reduceras både energianvändning och investeringskostnad, samtidigt som takytorna nyttjas effektivare.

Fastighetsägare som tänker investera i solceller bör därför alltid överväga att uppgradera cirka en tredjedel av panelerna till hybridpaneler. Då får man ut 4 gånger mer solenergi per panel och utöver att minska sina energikostnader rejält ger de fastigheten möjlighet att bli en nollenergibyggnad i framtiden, i kombination med värmepump. Om fastigheten istället ”bara” förses med solceller är takytan och handlingsfriheten låst för en lång tid framöver. Vi erbjuder solceller i samma utseende och fabrikat som hybridpaneler vilket ger installationen ett enhetligt designuttryck och genomgående hög kvalitet och prestanda.

För projekt utan nämnvärda värme- eller varmvattenbehov utför vi också renodlade solcellsprojekt.

bemts ingenjörer

bemts ingenjörer hjälper er att finna den optimala solenergilösningen utifrån de tre olika teknologier vi arbetar med. För projekt med stora värme- eller varmvattenbehov kombinerar vi ofta solcellerna med solfångare alternativt hybridpaneler (se bild nedan) som är 3-4 gånger effektivare än solceller när solenergin omvandlas till värme och varmvatten.

Genom att uppgradera från solceller till hybridpaneler skapas de bästa förutsättningarna för framtida noll- och plusenergibyggnader!

Se hur Skanska använt HYSS™ i sitt första netto-nollenergiprojekt, kv Vitsippan i Salem, söder om Stockholm

Spela videoklipp

Högsta besparing

Med HYSS betalar ni för en del elektricitet och får 5-7 gånger värme och varmvatten tillbaka.

HYSS ger er därmed den högsta besparingen i jämförelse med konventionella lösningar för uppvärmning och varmvattenproduktion. Detta är bra både för den privata ekonomin och miljön. HYSS har uppnått den högsta energiklassmärkningen A+++ enligt det Europeiska direktivet om Ekodesign

Sol och jord

HYSS – en unik värmelösning som drivs av solen.

De höga temperaturerna från solfångarna lagras direkt i systemets lagringstank. Vid lägre temperatur (15-40 C°) från solfångarna används denna för att öka temperaturen från jordvärmen (borrhål eller markslinga) innan den når kompressorn. På så vis nyttjas solvärmen maximalt under hela året och med en optimal kombination med värmen från jorden.

Smart kontroll

Ni kan styra din HYSS-anläggning fån den medföljande iPad mini.

Ni kan övervaka och styra er anläggning från valfri dator, surfplatta eller mobiltelefon oavsett var ni är, så länge ni har tillgång till internet. Programvaran i HYSS-systemet uppdateras automatiskt via internet vilket innebär att ni alltid har den senaste versionen.

10 års garanti

Ni får den bästa tryggheten och högsta säkerhet.

Alla komponenter i HYSS-systemet är noggrant utvalda och av högsta kvalité. Av det skälet kan vi ge 10 års garanti på systemets huvudkomponenter såsom solfångare, lagringstank och kompressor.