Antiloop Management – vårt service- och underhållsprogram

Ett av Sveriges bästa och mest flexibla förvaltningsprogram som ger dig full kontroll över den dagliga verksamheten. Systemet visar alla händelser i realtid och är helt webbaserat med över 99,9 % driftsäkerhet.

Antiloop

Management System

Antiloop är ett CMS som hanterar förvaltningsprocesser på ett överskådligt sätt. Vi erbjuder bland annat digital felanmälan med SLA-hantering, inventarieregister, köldmediedatabas, uppdragsgranskning, dokumenthantering, påminnelser, statistik, ekonomisk översikt och budgetuppföljning.

Det är enkelt att kommunicera via programmet, vilket ger er kontroll och överblick – en inloggning räcker. Vidare är det lätt att sortera all information per ärende och på så sätt få ett tydligt helikopterperspektiv. Den flexibla modulstrukturen gör Antiloop anpassningsbart efter era önskemål och behov. Det finns inga begränsningar i antal anläggningar, användare eller underentreprenörer, alla kan arbeta i systemet samtidigt och ändringar sker i realtid. Antiloop är framtaget så att det går att integrera snabbt och kostnadseffektivt med andra system.

Användargränssnittet är enkelt och implementeringen är oerhört snabb och smidig. En kund med 400 enheter över hela landet och 800 användare implementerades och gick över till Antiloop på mindre än 2 veckor!