Obligatorisk ventilationskontroll

OVK-BESIKTNING

OVK-besiktning

Vi utför besiktning av ventilationssystem.

Kontroll av luft

Vi upptäcker föroreningar som kan spridas i byggnaden.

Felsökning

Vi kontrollerar att ventilationssystemet fungerar.

Åtgärder

Vi föreslår energieffektiviserande åtgärder.

Obligatorisk ventilationskontroll

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag på hur ventilationens energiåtgång kan minskas utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ansvarar för att OVK utförs.

Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll från regelbundna kontroller av byggnaden hos kommunens byggnadsnämnd.

Vid OVK-besiktning kontrollerar vi bland annat

  • luftflöden
  • ventilationssystemens renhet
  • funktioner för styr och regler
  • temperatur
  • drag
  • ljud
  • brandspjäll.

Allt för att skapa ett bra inomhusklimat med nöjda medarbetare eller hyresgäster.

Hur ofta ska en OVK-besiktning göras?

Ventilationskontrollen genomförs vart tredje eller sjätte år beroende på verksamhet och typ av ventilationssystem.

Tidsintervaller för OVK-besiktning

Förskolor, skolor, vårdlokaler etc. med S-, F-, FX-ventilation
OVK-besiktning​ vart 3 år
Förskolor, skolor, vårdlokaler etc. med FT-, FTX-ventilation
OVK-besiktning​ vart 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader etc. med FT-, FTX-ventilation
OVK-besiktning​ vart 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader etc. med F-, FX-, S-ventilation
OVK-besiktning​ vart 6 år

I en- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation behöver endast nybyggnad eller nyinstallation kontrolleras.

S-ventilation = självdragsventilation
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning

ÅTGÄRDER

bemt reparerar fel och brister som upptäcks vid OVK-besiktningen. Fastighetsägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda. Fastighetsägaren ansvarar även för att ventilationssystemen underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

KONTROLL AV LUFT

bemt utför luftinjustering på alla förekommande ventilationssystem.
Ventilationssystemen kontrolleras för att säkerställa god luftkvalitet
och hög energieffektivitet. Samtidigt minimeras känslan av luftdrag och
kraftiga variationer i temperatur.

Felsökning

Vi kontrollerar funktionen på era ventilationssystem.

Vi föreslår energieffektiviserande åtgärder

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om åtgärdsförslagen ska genomföras.

Kontakta bemt

Ni är alltid välkomna att kontakta oss. Oavsett om ni vill ställa frågor eller bolla idéer ser vi oss som er självklara partner. Vi kommer aldrig ta betalt bara för att lyssna.