Om oss

Vilka är vi?

bemt är ett teknik-, service- och konsultbolag med huvudkontor i Malmö. Vi är cirka 170 anställda och har kontor i Kristianstad, Helsingborg, Stockholm och Sundsvall.

bemt tillhandahåller lösningar inom ventilation, ovk, styr och regler, kyla, tryckluft, VVS, elteknik, solceller, energi och service management. Inom samtliga områden erbjuder vi service, underhåll, installation, försäljning och konsulttjänster.

Till våra kunder hör industrier, fastighetsbolag,
bostadsrättsföreningar, butiker, handelsbolag, bensinbolag m.m. över hela landet.

bemt AB ingår i bemtgruppen som verkar i flera olika branscher. Koncernen omsätter cirka 350 mnkr. Vårt verksamhetsområde är Skandinavien.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att hjälpa fastighetsägare att energioptimera befintliga och nyproducerade fastigheter. Med hjälp av den senaste tekniken bidrar vi till sänkta underhålls- och driftkostnader och hjälper våra kunder att minska sin totala CO2-påverkan.

Som komplett leverantör inom service, projektering och installation inom samtliga av våra verksamhetsområden kan vi skapa kostnadseffektiva lösningar åt våra kunder. Vi erbjuder även teknisk konsultation inom alla områden.

Varför välja oss?

Vi är en komplett teknisk leverantör till industrier, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, butiker, handelsbolag och bensinbolag med etableringar i hela landet. Med oss får ni

0 +
Utförda filterbyten
0 +
Utförda elkabeldragningar
0 +
Utförda OVK besiktningar
0 +
Utförda projekt