Våra tjänster

Att tänka globalt är att agera lokalt, därmed har bemt AB gått med i LFM30

LFM30 är ett initiativ ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030”. Detta kom till följd av A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda som Malmö stad, som första kommun i Sverige har undertecknat.

I praktiken innebär detta att Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030. Byggandet i Malmö ska präglas av långsiktighet, smarta energilösningar och miljöanpassade materialval. Som entreprenör med säte i Malmö ser bemt AB det som en självklarhet att arbeta för att Malmö skall bli klimatneutralt inom byggsektorn, varför man valde att bli en del av detta initiativ.

Läs gärna mer om detta på: https://lfm30.se/

 

Totalservice

I vår strävan att alltid ligga i framkant i branschen har vi utvecklat ett koncept byggt på våra kunders efterfrågan, vilket vi idag är ensamma om. Det innebär att ni alltid kan vända dig till en och samma person, oavsett vad det gäller samt att vi tar hand om all teknik i er fastighet och produktionslokal.

Mer information om våra olika verksamhetsområden hittar ni under menyn Vi erbjuder.

Vill du växa med bemt?

För närvarande söker vi nya medarbetare till följande tjänster:

  • Entreprenad-elektriker
  • Ventilationstekniker
  • Projektledare
  • Kyltekniker

Vi söker även ….

ISO-Certifierade

Det är med stolthet vi numera kan kalla oss certifierade både enligt 9001 och 14 001. Detta för att säkerställa att hela bemtgruppen arbetar mot samma mål och följer uppsatta rutiner.