bemt i gröna ledartröjan med vetenskapliga utsläppsminskningsmål

bemt AB har tagit ytterligare ett steg mot att stärka sin position som grön förebild genom att ansluta sig till Science Based Targets-initiativet (SBTi). ”Det här är en tydlig markering från vår sida att vi tar vårt miljöansvar på största allvar”, uttrycker Michael Brannefalk, vd för bemt AB.

Läs hela nyheten här.