Ventilation för alla behov

Mår er ventilation bra mår också ni bra.

VENTILATION – NÄR LUFTEN ÄR BRA MÅR VI BRA

Vi vistas inomhus stora delar av våra liv, cirka 80 till 90 procent av vår tid. Utomhusluften är viktig, men väl så viktig är inomhusluften: om ventilationen inte fungerar som den ska påverkar det oss negativt. En välfungerande ventilation ger frisk luft inomhus och är ekonomisk i drift. Dessutom mår och trivs vi bra i ren luft – och presterar bättre.

Vi erbjuder bland annat

 • luftbehandling
 • processventilation.

Dessutom erbjuder vi

 • injustering och driftoptimering
 • styr och övervakning av ert ventilationssystem
 • OVK-besiktning.

Ventilation för alla behov

Vi skapar bästa möjliga inomhusklimat i bostäder, kontor, offentliga och kommersiella lokaler. Vi har också gedigen erfarenhet av att ta fram kostnadseffektiva ventilationslösningar för industrimiljöer.

Vi har tagit fram specialanpassade ventilationslösningar för bland annat servicehus, sjukhus, sport- och köpcentrum samt högteknologiska industrier.

Ventilationsservice

Ventilationsanläggningar behöver ses över, rengöras och underhållas med jämna mellanrum, annars blir de lätt energi- och kostnadstjuvar.

Vi på bemt tar hand om ventilationssystem i alla typer av fastigheter och anläggningar.

Med vår långa erfarenhet, och ofta med enkla medel, kan vi förbättra ventilationen och samtidigt hjälpa er att spara energi.

Vi utför bland annat

 • rengöring av ventilationssystemet
 • kontroll av intagsgaller, filterstatus och eventuellt filterbyte
 • översyn av remdrift, axlar och lager
 • energioptimering
 • kontroll av kilrep och kilrepsbyte
 • kontroll av funktioner för styr och regler/övervakning samt brandspjäll i ventilationssystemet
 • kontroll av temperaturer samt ventiler på värmebatterier.

Kontakta bemt

Ni är alltid välkomna att kontakta oss. Oavsett om ni vill ställa frågor eller bolla idéer ser vi oss som er självklara partner. Vi kommer aldrig ta betalt bara för att lyssna.