Ventilation för alla behov

Mår er ventilation bra, så mår ni också bra

VENTILATION – NÄR LUFTEN ÄR BRA, MÅR VI BRA

Vi vistas inomhus stora delar av våra liv. Ungefär 80-90 procent av vår tid. Utomhusluften är viktig men inomhusluft är väl så viktig och påverkar oss negativt om ventilationen inte fungerar optimalt. En välfungerande ventilation ger frisk luft inomhus och är ekonomisk i drift. Dessutom så mår och trivs vi i ren luft och presterar bättre.

Service och installationslösningar som vi på bemt utför är bland annat:

 • Luftbehandling
 • Processventilation

Därutöver erbjuder bemt också

 • Injustering och driftoptimering
 • Styr och övervakning av ert ventilationssystem
 • OVK Besiktning

Ventilation för alla behov

Vi skapar bästa möjliga inomhusklimat för bostäder, kontor, offentliga och kommersiella lokaler. Vi har också gedigen erfarenhet av kostnadseffektiva ventilationslösningar för industrimiljö.

Vi har även tagit fram specialanpassade ventilationslösningar för bland annat servicehus, sjukhus, sport- och köpcentrum, samt högteknologiska industrier.

Ventilationservice

Ventilationsanläggningar behöver ses över, rengöras och underhållas. Om anläggningar inte servas och kontrolleras med jämna mellanrum blir de lätt energi- och kostnadstjuvar. Vi på bemt tar hand om ventilationsanläggningar i alla typer av fastigheter och anläggningar.

Med vår långa erfarenhet och ofta med enkla medel kan vi som regel förbättra ventilationen och samtidigt spara energi.

Inom ventilationservice hjälper vi till med bland annat:

 • Rengöring av ventilationssystemet
 • Kontroll av intagsgaller, filterstatus och eventuellt filterbyte
 • Översyn av remdrift, axlar och lager
 • Energioptimering
 • Kontroll av kilrep och kilrepsbyte
 • Kontroll av funktioner för styr och regler/övervakning samt brandspjäll i ventilationssystemet
 • Kontroll av temperaturer samt ventiler på värmebatterier

Kontakta bemt

Ni är alltid välkomna att kontakta oss. Oavsett om ni vill ställa frågor eller bolla idéer, ser vi oss som er självklara partner. Vi kommer aldrig ta betalt bara för att lyssna.