bemtandan

Vi är bemtguppen!

bemtgruppen är en unik arbetsplats, där alla ska trivas och alltid bli respekterade.
Mår vi bra, gör vi ett bättre jobb!
Det kallar vi bemtandan.

Glädje & Trivsel

• Visa respekt
• Bjud på dig själv
• Känn dig trygg
• Utveckla dig
• Ha skoj

Teamkänsla

• Visa samhörighet
• Ha förståelse
• Var prestigelös
• Inkludera alla
• Engagera andra

Engagemang

• Var intresserad
• Visa delaktighet
• Ta ansvar
• Bry dig om andra

Kommunikation

• Var tydlig
• Återkoppla allid
• Kommunicera i tid
• Ha alltid en god ton