bemtandan

Vi är bemtgruppen!

bemtgruppen är en unik arbetsplats, där alla ska trivas och alltid bli respekterade.
Mår vi bra gör vi ett bättre jobb!
Det kallar vi bemtandan.

Glädje och trivsel

• Visa respekt.
• Bjud på dig själv.
• Känn dig trygg.
• Utveckla dig.
• Ha skoj.

Teamkänsla

• Visa samhörighet.
• Ha förståelse.
• Var prestigelös.
• Inkludera alla.
• Engagera andra.

Engagemang

• Var intresserad.
• Visa delaktighet.
• Ta ansvar.
• Bry dig om andra.

Kommunikation

• Var tydlig.
• Återkoppla alltid.
• Kommunicera i tid.
• Ha alltid en god ton.