Vi erbjuder

Allt det tekniska under ett tak.

Service
Entreprenad
Projektering
CAD-ritning
Konstruktion

Våra uppdragstyper

Vi är experter på följande teknikområden:

bemt hjälper till att minska koldioxidutsläppen inom industrin med 1 000 ton per år

Genom åren har vi på bemt hjälpt många fastighetsägare att minska sin energiförbrukning. En fastighet kan energioptimeras så att den inte slukar energi i onödan. Det tjänar du, din ekonomi och miljön på.

bemt utför installationer som skapar energiekonomisk drift inom ventilation, värme, solenergi, kyla, el och belysning. Utrustning som underhålls på rätt sätt minskar ofta energiförbrukningen med flera procent. Anläggningar behöver kontinuerligt rengöras och optimeras för att behålla sina optimala driftvärden. Betydande besparingar kan uppnås genom att energianvändningen minskar och livslängden på installationerna ökar.

Vår filosofi är att skapa mervärde genom att bygga långsiktiga relationer där energi och miljön är i fokus.

I samarbete med våra kunder genomför vi långsiktiga energi- och underhållsprojekt. Tillsammans tar vi fram en långsiktig plan för nödvändiga byten av installationer och enklare åtgärder som sparar energi och optimerar den dagliga driften.

Med ett serviceavtal hos bemt kan ni göra stora energibesparingar över tid. Kontakta oss så hjälper vi er verksamhet att göra miljövänligare och klokare energival.

Energieffektivisering gynnar dig, din ekonomi och miljön.

bemt är certifierade enligt ISO 9001 och 14001