bemt AB vann upphandling för SFV

Nyligen erhöll bemt tilldelningsbeslut gällande ramavtal för EL och Ventilation hos SFV; Statens fastighetsverk. SFV förvaltar cirka 2 300 fastigheter med cirka 4 000 byggnader och 6,5 miljoner hektar mark – en sjundedel av Sveriges yta.

De områden som blir aktuella för EL är Malmö, Lund, Landskrona, Åstorp, Hovdala, Kristianstad, Bäckaskog och Österlen vad omfattar elavtalet. När det gäller ventilation är det regionerna Malmö Lund, Landskrona & Åstorp.

Detta innebär att bemt får äran att se till att el och ventilation fungerar i historiska byggnader som: Bäckaskogs slott, Universitetshuset i Lund, Tomarps kungsgård, Landskrona Citadell, Malmöhus och många mer därtill.

bemt AB ser detta som ett ytterst prestigefullt uppdrag, som vi som vanligt kommer förvalta, med största omsorg.