Ventilation

Kyla / Värme

Elteknik

Tryckluft

Viktig information!


Skåneinstallatören AB (556592-9048) blev den 18 Juli 2019 uppköpta av bemtgruppen AB.

Verksamheten kommer att fortsätta som en egen organisation, någon organisationsförändring kommer inte att ske. Inga pågående projekt eller avtal kommer att påverkas. Skåneinstallatören AB´s verksamhet drivs vidare som tidigare med bibehållen personalstyrka.

Systerbolaget Skåneinstallatören VVS AB (556138-3737) har försatts i konkurs och ingår inte i förvärvet av Skåneinstallatören AB.

Vi växer, och behöver dig!

Läs mer om alla våra lediga tjänster här

bemt

Vi på bemt satsar hårt på att alltid vara den mest kompetenta partnern gällande totalservice inom kylteknik, ventilation, tryckluft, elteknik och VVS.

Totalservice

I vår strävan att alltid ligga i framkant inom service och tjänster har vi utvecklat ett koncept byggt på våra kunders efterfrågan, vilket vi idag är ensamma om. Det innebär att du alltid kan vända dig till en och samma person, oavsett vad det gäller, och att vi tar hand om all teknik i er fastighet och produktionslokal.

Mer information om våra olika verksamhetsområden hittar ni under Tjänster / Produkter i menyn.

ISO-Certifierade


Det är med stolthet vi numera kan kalla oss certifierade både enligt 9001 och 14 001. Detta för att säkerställa att hela bemtgruppen arbetar mot samma mål, och följer uppsatta rutiner. Har ni frågor eller vill veta mer så kontakta gärna Fredric Edlund, miljö- & kvalitetsansvarig i bemtgruppen.

VVS Installatören

Energiinventering

OVK

Riskbedömning