Ventilation

Kyla / Värme

Elteknik

Tryckluft

bemtgruppen växer i norr!


bemt nord har rivstartat i Sundsvall!

Det är med glädje vi kan berätta att bemtgruppen växer. Nu har vi slagit upp portarna i Sundsvall. Vi har redan 10 personer stationerade i Sundsvall vilket ger oss närhet till våra befintliga kunder i regionen. Vi kommer även bearbeta marknaden och sälja in våra vägvinnande servicelösningar till nya kunder, och då med hela bemtgruppen i ryggen.


Detta är ett steg som ligger bra i linje i vår strategi att vara en heltäckande, nationell servicepartner säger Michael Brannefalk, vd för bemtgruppen. Vi kommer så klart fortsätta samarbeta med våra lokala underentreprenörer i landet för att upprätthålla servicegraden fortsätter han.

Vi växer, och behöver dig!

Läs mer om alla våra lediga tjänster på bemtgruppen.nu

Vill du jobba på Österlen

bemt

Vi på bemt satsar hårt på att alltid vara den mest kompetenta partnern gällande totalservice inom kylteknik, ventilation, tryckluft, elteknik och VVS.

Totalservice

I vår strävan att alltid ligga i framkant inom service och tjänster har vi utvecklat ett koncept byggt på våra kunders efterfrågan, vilket vi idag är ensamma om. Det innebär att du alltid kan vända dig till en och samma person, oavsett vad det gäller, och att vi tar hand om all teknik i er fastighet och produktionslokal.

Mer information om våra olika verksamhetsområden hittar ni under Tjänster / Produkter i menyn.

ISO-Certifierade


Det är med stolthet vi numera kan kalla oss certifierade både enligt 9001 och 14 001. Detta för att säkerställa att hela bemtgruppen arbetar mot samma mål, och följer uppsatta rutiner. Har ni frågor eller vill veta mer så kontakta gärna Fredric Edlund, miljö- & kvalitetsansvarig i bemtgruppen.

VVS Installatören

Energiinventering

OVK

Riskbedömning